Александър Терзиев

Александър Терзиев

ЗА КНИГИТЕ

„Книгата е паметта на историята на човечеството и живота ни на земята.

Без да познаваме миналото си, не ще имаме добро бъдеще.

Народите помнят само това, което могат да проумеят. За това ни помагат книгите.”

А. Терзиев
 

АВТОБИОГРАФИЯ

Роден съм на 30.08.1948г. град Пловдив. Завършил съм Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" специалност физика. След това завърших и специалността по робототехника и информатика.

  • От 1980г. до 1983г. преподавател по физика и математика в град Казабланка, Мароко.
  • От 1985г. до 1989г. преподавател по физика и химия в Алжир.
  • Владея добре френски език.
  • Междувременно съм преподавал в строителния техникум в град Пловдив и около 30 години съм преподавал по физика, робототехника и информатика в ОМГ "Акад. Кирил Попов" град Пловдив.
  • От 2008г. съм пенсионер.