XXв. - Наука и медицина

Българската академия на науката /Ииститут за български език/ отделен отпечатък /Българска диактология/ Книга 1-ва Оригинално и единствено издание с речник за ...още
Ръководство за стихосложението.Съставил Н.Начов,учител при държавната мъжка гимназия в София.изд.и печат Хр.Г.Данов Пловдив-1894г. ...още
Произход на видовете чрез естествен отбор или запазване на избраните породи в борбата за живот. Чарлс Дарвин 1809-1882 ...още
Пълно научно изследване на горите и горското стопанство в България за периода от 1878г. до 1912г. С 31 таблици в текста ...още
1
2
3
4
5
6
7