XXв.

Превод от оригинала с предговор от Клод Пейпър -сенатор от американския Конгрес.София 1949г. ...още
1.Италия в най старо време.Исторически извори. 2.Италия от 800 до 500г. пр. Хр.:етруски,самнити,латини. до 32.Надгробна плоча от Тракия. С много илюстрации и карта ...още
1.Отец Паисий Хилендарски до 9.Българския въпрос на Цариградската конференция в Сан Стефано и Берлин ...още