Автор: И.И.Крашевски Преведе от полски и издаде Д.Хр.Бръзицов Печатница "Единство" Пловдив 1887год. ...още
За всичките недели през годината,за господските и богородични празници и за по големите светии.Събрал от славянски и гречески Софроний епископ Врачански родом Котленец и ...още
1.Фонетика. 2.Словообразование и форми. 3.Глаголъ и его спряжения. 4.Приложение-"Остромирово евангелие" ...още
1.Икономическата мисъл в древноста в епохата на христианството,сеньори и васали. 2.Възникване на класическата школа-Уилям Пети 3.Джон Лок,Дъдли Норт,Джеймс Стюард и ...още
Превод от оригинала с предговор от Клод Пейпър -сенатор от американския Конгрес.София 1949г. ...още
Книгоиз. „Древна България” София 1936г. ...още