1. От в. „Дума на бълг. Емигранти” Браила - 10 юлия 1871г. 2. От в. „Будилник”-весник сатерически и юмористически Букурещ 1 маия 1873г. 3. От в. ”Знаме” - весник ...още
Приближени хоризонти-стихотворения преведени от руски,италиански и френски. Непубликувани произведения-проза,комедий,романи,епиграми и писма ...още
Превод от английски Крум Сивриев Печ.”А.Б.В.” - София 1930г. ...още
Биографията на Наполеон Бонапарт ,неговите победи,поражения и заточението му. 1.Островът 2.Пороят 3.Реката 4.Морето 5.Скалата ...още