Дадена за пръв път в София от българската театрална трупа под управлението на г-н Антон Попов,изд.Държавна печатница “Единство“-1888г. ...още
Григорович Д.В. Полное собрание сочинений в 12 томах,3-е,вновъ пересмотреное и изправленое автором издание. издание А.Ф.Маркса -1896г. ...още
1. Димитър и Константин /по случай 25-та годишнина от мъченическата им смърт 11-януарий 1887г. Издание на в. „Свобода” книгоп.на Янко С.Ковачев 1887г. 2. Българска ...още
Разказ на очевидци от 1870-1876г. в том първи, втори и трети под редакцията на проф. Борис Йоцов. Снимки от страници на Записките,Захари Стоянов, Записки по ...още
1.Що се разбира под думата епидемични болести 2.Причините за заразните болести 3.Как проникват микробите в тялот 4.Как нападат микробите и как се брани ...още