Живопис,архитектура,склуптора и графика ...още
Разказ на очевидци от 1870-1876г. в том първи, втори и трети под редакцията на проф. Борис Йоцов. Снимки от страници на Записките,Захари Стоянов, Записки по ...още
Граматика за развитието на старобългарския език от Ив.Н.Момчилова. Търново-1884г. ...още