1. Димитър и Константин /по случай 25-та годишнина от мъченическата им смърт 11-януарий 1887г. Издание на в. „Свобода” книгоп.на Янко С.Ковачев 1887г. 2. Българска ...още
ИЗБРАНИ СТРАНИЦИ 1.Горски пътник 2.Спомени 3.Автобиография 4.Статии ...още
Българската академия на науката /Ииститут за български език/ отделен отпечатък /Българска диактология/ Книга 1-ва Оригинално и единствено издание с речник за ...още
Роман от Майн Рид. Превел от френски Александър Земни. Кнгоизд.Ал.Паскалев София -1942г. Приключенията на ловци на жирафи в Южна Африка ...още