Под надслов Кой кеде е? Описва 22 случая за живота в столицата ...още
1.Фонетика. 2.Словообразование и форми. 3.Глаголъ и его спряжения. 4.Приложение-"Остромирово евангелие" ...още
Автор: И.И.Крашевски Преведе от полски и издаде Д.Хр.Бръзицов Печатница "Единство" Пловдив 1887год. ...още
Второ издание под редакцията на Д-р К.Кръстев София -1917г. ...още
Историята на македонския цар Александър Велики в която се описва неговото раждане, ,живот,юначество и смърт. ...още