Автор: И.И.Крашевски Преведе от полски и издаде Д.Хр.Бръзицов Печатница "Единство" Пловдив 1887год. ...още
1.Мъченик-разказ:посвещава се на българските хъшове 2.Българските хъшове 3.Горчива съдба-Разказ от една нишлиика 4.Богатият сиромах 5.Стоян 6.Главчо:Разказ от един ...още
1.Развой на реализма 2.Към импресионизъм 3.Изкуство на шестия кръг 4.Развой на импресионизма 5.Развой на пластиката ...още
Войната на Юлий Цезар против галите Съдаржание: 1.Описание на Галия 2.Война с белгийските племена 3.Борба с алпийските племена 4.Поход през Ренъ за Германия ...още