Григорович Д.В. Полное собрание сочинений в 12 томах,3-е,вновъ пересмотреное и изправленое автором издание. издание А.Ф.Маркса -1896г. ...още
1.Фонетика. 2.Словообразование и форми. 3.Глаголъ и его спряжения. 4.Приложение-"Остромирово евангелие" ...още
Или отшелникът в Гърция Преведе от немски Боян Дановски С предговор от преводача Книгоиз. На Ив.Г.Игнатов и синове София-1890г. Автор: Фридрихъ Хьолдерлинъ. ...още
Съдържание: 1.Делото на великите борци. 2.Първите години 3. Предистория на въстанието. 4.Приготовленията. 5.На Оборище 6.Развейте знамената братя. 7.През огън,кръв ...още
1.До бунта-Нещо от миналото на Перущица 2.Бунтът-Подготовка,Бунтът е обявен за неделя 25април 3.След бунта-Жертвите,Затворите,Родно пепелище,Пристигане на чужденци: ...още
1.Великата Хунорска империя в средна Азия 2.Хуноро Българска империя в Европа 3.Основаване на Придунавска България 4.България най могъщата империя в Източна ...още