Дадена за пръв път в София от българската театрална трупа под управлението на г-н Антон Попов,изд.Държавна печатница “Единство“-1888г. ...още
Григорович Д.В. Полное собрание сочинений в 12 томах,3-е,вновъ пересмотреное и изправленое автором издание. издание А.Ф.Маркса -1896г. ...още
1.Счупени стъкла 2.Хан 3.Щъркели 4.Бар 5.Велигденска свещ 6.Гиньол 7.Вихрушка ...още
1. Селските войни през вековете. 2. През средните векове. 3. В по ново време. 4. Селските войни в Германия,Англия,Унгария,Русия,Франция,Хърватско и Чехия. Второ ...още
Медицинско обяснение на нервите и тяхното значение за човека. Запазване на здрави нерви и тяхното лекуване при заболяването им. ...още