XXв. - Историческа литература

Разказ на очевидци от 1870-1876г. в том първи, втори и трети под редакцията на проф. Борис Йоцов. Снимки от страници на Записките,Захари Стоянов, Записки по ...още
От второ немско издание-превел Д-р П.Лещов София печатница „Витоша” -1926г. ...още
/в своето минало и настояще/ Историко –етногравски и политико-икономически преглед—1926год. Алтернативен превод на френски St. N.Chichcof /dans son passe et son ...още
1.Котел преди 200години 2.Пълен сирак 3. Женидба 4.По света 5. Борба с роднини 6. Свещеник 7.На вълка в устата 8.Чумата 11. Пленик във Видин и други. Печ. ...още
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17