XXв.

Второ издание под редакцията на Д-р К.Кръстев София -1917г. ...още
От английски приведе РИЗОРЪ Второ издание – София 1941г. ...още
Превод от английски Крум Сивриев Печ.”А.Б.В.” - София 1930г. ...още
Преведе от френски Мара Юрукова София 1938г. ...още