Каталог Книги

Второ издание под редакцията на Д-р К.Кръстев София -1917г. ...още
/Българска народна повест/ от Васил Друмев Издава:Д.Величков—книговезец от Котел ИЗДАНИЕ ВТОРО Русе печ. на Дунавска област - 1873г. ...още
От английски приведе РИЗОРЪ Второ издание – София 1941г. ...още
Превод от английски Крум Сивриев Печ.”А.Б.В.” - София 1930г. ...още