XXв.

Статистически бележки за стопанството в Западна Тракия Западна Тракия и договорът за мир в Ньойи. ...още
Живота и деиноста на Абдул Хамид ...още
Войната на Юлий Цезар против галите Съдаржание: 1.Описание на Галия 2.Война с белгийските племена 3.Борба с алпийските племена 4.Поход през Ренъ за Германия ...още