Каталог Книги

Или отшелникът в Гърция Преведе от немски Боян Дановски С предговор от преводача Книгоиз. На Ив.Г.Игнатов и синове София-1890г. Автор: Фридрихъ Хьолдерлинъ. ...още
Преведе от френски Мара Юрукова София 1938г. ...още
Автор: И.И.Крашевски Преведе от полски и издаде Д.Хр.Бръзицов Печатница "Единство" Пловдив 1887год. ...още
/Литературно критическа студия върху поезията и психологията му/ / За шестдесетгодишнината му/ 1876-1936г. Печат. „Братя Миладинови” София 1936г. ...още