XXв.

Произход на видовете чрез естествен отбор или запазване на избраните породи в борбата за живот. Чарлс Дарвин 1809-1882 ...още
Пълно научно изследване на горите и горското стопанство в България за периода от 1878г. до 1912г. С 31 таблици в текста ...още
1.Българската земя / територия/ 2.Население. 3.власт. 4.Управление. 5.Общинско управление и самоуправление. Допълнения. ...още
Отдел 1-ви: Проява и развой на различните видове болести и тяхното лечение. ...още