XXв.

1.Новооткрити документи от края на 14век за българи от Македония ,продавани като роби . 2.Преселническо движение на Българи от Македония и Албания къп източните ...още
1.Мистерийте 2.Философите 3.Възнесениета на Християните 4.Персийската магия 5.Ренесансовият маг 6.Тайните изкуства 7.Да говориш с ангели 8Производители на ...още
Предани и трудолюбиви ученици на Бялото Братство в България,изпълнени с любов към своя Учител,събраха някои материали за неговия живот и малки откъси от неговото Слово и ...още
Българската академия на науката /Ииститут за български език/ отделен отпечатък /Българска диактология/ Книга 1-ва Оригинално и единствено издание с речник за ...още