XXв.

ПЛАНОВЕ ЗА ЛЕКУВАНЕ,ПРИРОДОСЪОБРАЗЕН ЖИВОТ И ДОМАШНА ГИМНАСТИКА ...още
1-ви отдел: 1.Обща характеристика а)Естествено-исторически условия. б)Население в) Икономически условия 2-ри отдел: 1.Земледелско стопанство ...още