XXв.

1.Част обща.Източници. 2.История но старобългарското-държавно прово. 3.История на старо-българското съдебно право. 4. История на наказателното право.5.История на ...още
1.Старо христианско изкуство 2.Източно средновековно изкуство 3.Романско изкуство 4.Готическо изкуство в епохата на възраждането “Ренесанс“ 5.Изкуството в епохата на ...още
1.Развой на лъжекласицизма 2.Народни школи 3.Романтични времена 4.Пейзажът на континента 5.Романтични отгласи 6.Реалистично изкуство ...още