Каталог Книги

Пълно научно изследване на горите и горското стопанство в България за периода от 1878г. до 1912г. С 31 таблици в текста ...още
1.Българската земя / територия/ 2.Население. 3.власт. 4.Управление. 5.Общинско управление и самоуправление. Допълнения. ...още