XXв.

Граматика за развитието на старобългарския език от Ив.Н.Момчилова. Търново-1884г. ...още
Евангелие от Матея,Марка,Лука,Иоана.Послание Яковово.Послание Петрово. Послание Юдино и други. ...още