XIXв.

1. От в. „Дума на бълг. Емигранти” Браила - 10 юлия 1871г. 2. От в. „Будилник”-весник сатерически и юмористически Букурещ 1 маия 1873г. 3. От в. ”Знаме” - весник ...още
Кратка история на Сръбско-Българската война през 1885г ...още
1
2
3
4
5
6