XXв.

1.Три силуета на горублянския път 2.Герчо 3.Нане Джурова Грозданка 4.Старата пара 5.Ветъро 6.По лътя 7.Отечество любезно ...още
За българските класици 1. Елин Пелин 2. П.Ю.Тодоров ...още
Съдържанието на този роман е взето от времето след откриването на Америка, когато туземните жители,претрупани с работа,искаха да се освободят от онова ...още
Неиздадено творение от Иван Вазоз София-1939г. Книгоиздателство "Факел" в 3000 екземпляра. ...още