Каталог Книги

Евангелие от Матея,Марка,Лука,Иоана.Послание Яковово.Послание Петрово. Послание Юдино и други. ...още
Дадена за пръв път в София от българската театрална трупа под управлението на г-н Антон Попов,изд.Държавна печатница “Единство“-1888г. ...още